Vajon s nem kiált-é az bölcsesség Mennyből,
Onnét alászállván hegyek tetejiből,
Sőt városokban is utcák közepiből,
De még házoknak is belső küszebiből?

Herceg Esterházy Pál: Az Isteni bölcsességről

 

 

„A fák, vagy az ég, a szél, a madarak, vagy a csillagok mindennap megajándékoznak. Megtaláltam a világ tengelyét.”

Hamvas Béla

 

 

„Ha valaki megkérdezné a természetet, hogy  miért hozza létre a műveit, a következőképpen válaszolna (ha egyáltalán odáig ereszkedne, hogy feleletet adjon): Helyénvalóbb lenne nem kérdezned (vagyis nem az eszeddel kutatnod), hanem csendesen tanulnod, ahogyan én is hallgatag vagyok. A beszéd ugyanis nem az én utam (hanem a Szellemé, aki szavakban nyilatkoztatja ki Önmagát). Azt kell tehát megtanulnod, hogy minden, ami létrejön, az én néma szemlélődésem tárgya, annak a szemlélésnek, amely eredendően a sajátom, mivel én magam is kontemplációból származom (mégpedig az »univerzális lélekéből«, mely az Univerzális Szellemet kontemplálja, éppen úgy, ahogyan az utóbbi a Végtelent kontemplálja). Szeretem a kontemplációt, és az, ami bennem szemlél, azonnal létrehozza kontemplációja tárgyát. A matematikusok számokat és ábrákat jegyeznek le kontemplációjuk eredményeként. Én azonban nem írok le semmit. Csak nézek, és a materiális világ formái felmerülnek, mintegy belőlem eredve…”

Plótinosz: Enneades III. 8. 4.

 

 

 

 

ISMERTETŐ
A HERBERT-GRUHL-GESELLSCHAFT
HONLAPJÁN

 

„Mélyökológiai indíttatású felvetések.
A magyarországi Ars Natur
æ
csoportról és folyóiratról”

 

 

Mindig öröm számunkra, ha komoly, ökológiai beállítottságú személyek és társaságok részéről valódi érdeklődés mutatkozik műhelyünk és folyóiratunk iránt, s kiváltképp megtisztelő számunkra, ha éppen az általunk nagyra becsült külföldi szerzők és gondolkozók hazájából érkezik ilyen irányú megkeresés.

Így jó érzéssel adunk hírt arról a német nyelvű ismertetőről, amely „Mélyökológiai indíttatású felvetések” címmel jelent meg a napokban a német ökológiai társaság, a Herbert-Gruhl-Gesellschaft honlapján. Szerzője és az ötlet kezdeményezője a Hamburgi Egyetemen oktató irodalom- és eszmetörténész, Dr. Michael Rieger.

A Társaság az ökológia konzervatív irányát képviseli, Naturkonservativ című évkönyve 2001 és 2009 között jelent meg. A névadó, Herbert Gruhl (1921–1993) a német ökopolitika egyik meghatározó alakja volt, aki 1975-ben megjelent, Ein Planet wird geplündert – Die Schreckensbilanz unserer Politik [A bolygó kifosztása – Politikánk ijesztő mérlege] című könyvével vált hazájában széles körben ismertté.

 


Herbert Gruhl (1921–1993)

 

Gruhl élesen bírálta korunk rablógazdálkodását, az úgynevezett növekedésorientált gazdaságpolitikát, illetve határozottan ellenezte az atomerőművek használatát. Főbb művei: Das irdische Gleichgewicht. Ökologie unseres Daseins (1982), Glücklich werden die sein… – Zeugnisse ökologischer Weltsicht aus vier Jahrtausenden. (1984), Der atomare Selbstmord (1986), Himmelfahrt ins Nichts. Der geplünderte Planet vor dem Ende (1992). (Ez utóbbi mű tartalmi kivonata olvasható Friedrich Romig: Itt a végünk? Az ökológiai katasztrófa és annak háttérokai. „Itt a végünk?” című fejezetében. Ars Naturae, I. évf. 1–2. sz.).