Ars Naturae 1–2. szám (2010)

Ember és természet ♦ Ökológiai válság és civilizáció ♦ Környezeti nevelés (B/5, 165 x 238 mm, 344 oldal)

 

Tartalomjegyzék

 

Szerkesztői előszó

 

Hamvas Béla
A halhatatlanság híradása
Wordsworth
 
Hans Bach
Természetfelfogás és természethez való viszony az idők folyamán
 
Seyyed Hossein Nasr
A természet spirituális jelentése és jelentősége
 
Harry Oldmeadow
„Keze művét hirdeti az égbolt”
A természeti rend vallásos érzékelésének újraébresztése
 
Othmar Spann
Az ember együttélése a természettel
 
Seyyed Hossein Nasr
Vallás és a természeti rend
 
Ananda Kentish Coomaraswamy
A Tenger
 

 

Ökológiai válság és civilizáció

 
Lord Northbourne
A civilizáció fennmaradása
 
Rutilio Sermonti
Összebékíthető-e az aktuális fejlődésmodell a környezettel?
 
Friedrich Romig
Itt a végünk?
Az ökológiai katasztrófa és annak háttérokai
 
Rutilio Sermonti
Az ember, a környezete és önmaga
 
Rodney Blackhirst
Az automobil diabolikus szimbolikája
 
Hamvas Béla
Őskori és újkori kultúra
 
Seyyed Hossein Nasr
Vallás és a környezeti válság
A környezeti válság vallási és spirituális dimenziói
 
Walter Becher
Ökológia és univerzalizmus Othmar Spann szellemében
 
Othmar Spann
A gazdaság átka és áldása a különböző közgazdasági tanok megítélése szerint
 
Sophie Latour
Assisi Szent Ferenc munkaéthosza és természethez való viszonya
 
Ananda Kentish Coomaraswamy
Mi a civilizáció?
 

 

Környezeti nevelés

 
Marian Heitger
Iskola, gazdaság, társadalom
Rálátás az Egészre, következtetések a pedagógiára nézve
 
Kotogán Róbert
A magyar közoktatás körülményei, helyzete, szemléleti megközelítései
Különös tekintettel a környezeti nevelésre
 
Koncz Zsuzsa
A Gyermekkor Kertje
 
Simonyi Gyula
Remetenap és természetmisztika a táborokban
 
Horváth Róbert
Tradíció és ökológia
 
Hamvas Béla
Metapoiészisz
 

 

Melléklet

 
Tradicionális természetszemlélet
Idézetgyűjtemény