Ars Naturae 22. szám (2022)

Civilizáció és környezeti válság ♦ A tudomány határai ♦ Társadalom és gazdaság ♦ Környezetbölcselet ♦ Kultúra és művészet (B/5, 165x238mm, 176 oldal)

 

Tartalomjegyzék

 

Csörgő Zoltán
A szent növények az időtlen bölcsesség fényében
 
Rudolf Borchardt
A vadvirág és a kultúrnövény
 
John Griffin
Az ökofilozófia különlegessége
 
Seyyed Hossein Nasr
A kortárs ember, a perem és a tengely között
 
Brian Keeble
Anakronizmus-e a kézművesség?
 
Philip Sherrard
A művész és a szent: ahol az ütközet zajlik
 
Suba Zoltán
Világokat teremteni. Gondolatok Károlyi Zsuzsanna művészetéről
 
Ernst Jünger
Gondolatok a művészet lényegéről és hatásáról
 
Ananda Kentish Coomaraswamy
Szimbólumok
 
Vasile Lovinescu
Meditációk, szimbólumok, rítusok. Néhány részlet
 
Hölderlin és Heidegger a Dunánál. Friedrich Hölderlin Iszter-himnusza és szemelvények Martin Heidegger vonatkozó előadásaiból
 
Kulcsár Géza
Locatio. A város születése a természet szelleméből
 
Patrick Laude
Egy mindenkiért, mindenki egyért. Egyén és közösség hagyományos és modern kontextusban
 
Franz von Baader
A látható és a láthatatlan egyházról, valamint a látható egyház látható és láthatatlan hatásairól

 

♦♦♦

A folyóirat kiadásában nyújtott segítségéért köszönetet mondunk Kiss Róbert Tamás úrnak.