Profile picture for user Hans Bach

Hans Bach

(1911–2002)

Osztrák társadalomtudós, agrárpolitikus, agrárszociológus. Walter Heinrich tanítványa. 1967-től a linzi Johannes Kepler Egyetem professzora, 1972 és 1974 között az egyetem rektora. „Bár alkalmanként – kamarai dolgozóként, az Agrárgazdasági Intézetben (Bécs) a Mezőgazdasági Minisztérium munkatársaként – közeli kapcsolatban állt a gyakorlati agrárpolitikával, mégis alapvetően inkább az agrárpolitikusok azon köréhez sorolható, akik tudományos módon elemzik illetve értékelik a gyakorlati agrárpolitika céljait, módszereit és eredményeit, egy szélesebb gazdasági, társadalmi és világnézeti összefüggésrendszerbe helyezve azokat.” (Ulrich Planck: Hans Bach. Zeitschrift für Ganzheitsforschung, 1991. 3. sz.) Univerzalisztikus agrárpolitikai koncepciójában hangsúlyozottan számol a mezőgazdaság társadalom- és kultúrpolitikai, nem utolsósorban ökológiai vonatkozásaival. Főbb művei: Bauer und Boden (1942), Entwicklung und Grundsätze der österreichischen Agrarpolitik (1964), Bäuerliche Landwirtschaft im Industriezeitalter. Ansatz zu einer ganzheitlichen Theorie der Agrarpolitik (1967), Landbau und Umwelt. Industrialisierung der Landwirtschaft oder intergrierter Landbau (1978), Um eine bäuerliche Landwirtschaft (1981).