Profile picture for user Jean Hani

Jean Hani

(1917‒2012)

Az Amiens-i Egyetem professzora, a Centre de Recherches sur l’Antiquité alapítója. Munkássága jelentős részét a keresztény liturgia, szimbológia és művészet bemutatásának szentelte. Pedagógiai tevékenysége mellett alapvető fontosságúak a nyugati antikvitás vallás- és kultúrtörténetével foglalkozó írásai és szövegfordításai is. Főbb műveiben ‒ Le Symbolisme du temple chrétien, La Divine liturgie, La Royauté sacrée, La Vierge noire et le mystère marial ‒ a vallástörténeti kutatások legújabb eredményeit a tradicionális szemlélet összefüggéseibe helyezi. Ebből következően kutatásai a kereszténység csodálatos szellemi távlatait és mélységeit tárják fel, arra inspirálva az olvasót, hogy az élet minden területén megvalósítsa azokat. Magyar nyelven megjelent műve: Isten mesterségei (Gödöllő, 2017, Sursum Kiadó).