Profile picture for user Jeszenszky Ferenc

Jeszenszky Ferenc

(1932–2011)

Fizikus, a kreacionizmus jeles magyar képviselője. 1955-ben végzett fizikusként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 1961-ben doktorált. Dolgozott az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén, a Telefongyárban, az Elektronikai és Finommechanikai Kutatóintézetben, az MTA Központi Hivatalában és az MTA Kutatásszervezési Intézetében, ahonnan főosztályvezetőként ment nyugdíjba 1996-ban. Az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület (ÉRTEM) alapító tagja és tiszteletbeli elnöke, az Union Mundial Pro Interlingua Általános Tanácsának tagja volt. Számos saját írást és fordítást publikált. Magyar nyelvre fordította többek között William A. Dembski Intelligens tervezettség: híd a tudomány és a teológia között (Laurus, Győr, 2007) című könyvét.