Profile picture for user John Chryssavgis

John Chryssavgis

(sz. 1958)

Író és teológus, aki az egyetemes pátriárka tanácsadójaként szolgál környezeti kérdésekben. Az Amerikai Görög Orthodox Érsekség papja, 2012 januárjától Őszentsége Bartolomaiosz egyetemes pátriárka archidiakónusi rangra emelte. Érdeklődése felöleli a spiritualitás, az ökológia és a liturgia területeit is. Munkájának és írásainak középpontjában a patrisztika, a középkori teológia, valamint a Keleti Egyház története áll. Kutatásaiban a korai egyház aszketikus bölcseletére és gyakorlatára szakosodott, kezdve az egyiptomi sivatagi hagyománytól (4. század) a palesztinai régiókon át (5–6. század) a Sínai-hegyig (7. század). Az Athos-hegyen töltött néhány hónapos csendes visszavonultsága után a Görög Orthodox Érsek mellett dolgozott Ausztráliában (1984–1994), valamint részt vett a Szent András Teológiai Főiskola megalapításában Sydney-ben, ahol helyettes dékánként patrisztikát és egyháztörténetet tanított (1986–1995). Előadott a Sydney Egyetem hittudományi (1986–1990) és vallástudományi (1990–1995) tanszékein is. 1995-ben bostoni Holy Cross School of Theology teológiaprofesszora lett, valamint a Hellenic College vallástudományi programját igazgatta 2002-ig. Ugyanitt létrehozta a Környezeti Irodát. A patrisztika professzoraként a libanoni Balamand Egyetemen is tanított. Az utóbbi években több könyvet és számtalan cikket publikált nemzetközi folyóiratokban és enciklopédiákban a vallástudomány és az ökológia, a társadalmi igazságosság és béke tárgyköreiben. Legutóbbi kötete: On Earth as in Heaven. Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew (New York, 2012, Fordham University Press).