A materiális világ esszenciálisan szellemi világ. Mit jelent az, hogy »szellemi«? Azt, hogy szubtilisebb, mint az anyagi? Ezt is, de nem ez a lényeg. A világ akkor szellemi, ha tudati természete az átélésben nyilvánvalóvá válik.

László András

 

 

„A lég, a fellegek, az erdő,
Mikéntha minden zengene…
A föld, a csillagok, a tenger,
Minden szívemmel van tele.

És mintha mind lobogna, égne;
Rajongna, élne szikla, rög…
Állat, virág, fa, sőt az ember
Érezne tégedet, Örök!…

[…]

És mintha mind belém ömölne,
Az óceán s a csillagok,
Szín és sugár, dal, illat, éter:
Úgy érzem, én minden vagyok."

Komjáthy Jenő: Az örök dal (részlet)

 

 

„A Rig-véda azt tanítja, hogy Isten az egész természetben felismerhető – a hegyekben, dombokban, folyókban. »Az egyetlen szellem rajtam keresztül áramlik.« Amikor egy hegyen állva nem tudod, hol végződik a hegy, s hol kezdődik a tested, az az igazi imádság. Amint lélegzel, az egész természet lélegzik. Mikor kiengeded a levegőt, az egész hegy minden völgyével együtt a fuvallatokban lélegzik ki. Amint belélegzel, az univerzális életerő pránájának teljessége járja át a tested, csakúgy, mint a völgyeket, a folyókat, a hegyeket. Ez az egyedüli helyes kapcsolat a természettel.”

Szvámí Véda Bháratí

 

 

 

Henry Purcell

 

Hosanna to the Highest

 
CHARLES DANIELS tenor MICHAEL GEORGE bass
 
Hosanna to the highest. Joy betide
The heavenly bridegroom and his holy bride.
Let heav’n above be filled with songs; let earth triumph below;
For ever silent be those tongues that can be silent now.
You rocks and stones, I charge you all to break
Your flinty silence if men cease to speak;
You that possess the sacred art
Or now or never show it, plead not your Muse is out of heart:
Here’s that creates a poet.
Be ravish’d, earth, to see this contract driv’n
Twixt sinful men and reconcil’d heav’n.
Dismoun, you quire of angels,
Come, with men your joys divide;
Heav’n never showed so sweet a bridegroom,
Nor earth so fair a bride.
 
Anonymous (Francis Quarles?)