Ars Naturae 15–18. szám (2017–2018)

Vízgazdálkodás ♦ Tájfilozófia és tájesztétika ♦ Környezetbölcselet ♦ Embertan és kozmológia ♦ Környezeti nevelés ♦ Kultúra és művészet (B/5, 165x238mm, 320 oldal)

 

Tartalomjegyzék

 

Mohay Tamás
Természet és művészet, lélek és vallás
 
Titus Burckhardt
A víz szimbolikája
 
Horváth Róbert
Árpád-kori ökológia
Árokrendszer és vízgazdálkodás
 
Aldobolyi Nagy Miklós
Pusztuló vízország
 
Bogoly József Ágoston
A stíluskommunikáció értéklánca a természet közelségében
Gondolatok a szegedi Tisza-part és a makói Maros-part tájesztétikájáról
 
Hans Riehl
A művészet mint szimbólum
A művészettan és a művészetszemlélet alapja
 
Rodney Blackhirst
Platón Timaioszának mitológiai és rituális háttere
 
Stamler Ábel
Teocentrikus kozmológia és kozmológiai antropológia Bingeni Szent Hildegardnál
 
Aidan Hart
Az anyag átváltozása
Az ikon mint a keresztény ökológia paradigmája
 
Frithjof Schuon
Mindenütt meglátni Istent
 
Marius Schneider
A szimbólum természete és eredete
 
Csörgő Zoltán
A madarak szimbolikája a magyar néphagyományban
 
Kondor-Szilágyi Mária
A hattyú dala, avagy elválasztható-e a tej a víztől?
 
Hegedűs Zoltán
„A tojásnak tolla van”
Madárszimbolika égen-földön
 
A madár-dharma ékszerfüzére
(Bevezető gondolatok)
 
Edl András
Ködtenger a hegycsúcsok alatt
Kitekintés a kínai és japán természetszemléletre
 
Eliot Deutsch
A természettisztelet metafizikai megalapozása: Kelet‒Nyugat
 
Knut A. Jacobsen
Bhagavad-gítá, T-ökozófia és mélyökológia
 
Kondor Attila
A lét szívéből növekvő természet
Tanulmány a tattvákról
 
A létesülés alapelvei – Természet és ternészetfeletti a hindú bölcseletben
Részletek Szvámí Hariharánanda Áranja és Szvámí Lakshmanjoo tanításaiból
 
Buji Ferenc
Axis mundi
Az ember testi formájának szimbolizmusa
 
Wolfgang Smith
Kozmológia a gnózissal szemben